Svalövs kommun

Nöjd Kund Index/Insikt

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss och vad vi skulle kunna göra bättre. Därför deltar Svalövs kommun i Insikt. Att jämföra sig med andra kommuner kan vara ett bra sätt. Svenskt Näringslivs index kring företagsklimat har funnits länge.

Sedan 2011 har kommunerna möjlighet att ta del av företagares åsikter genom Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under det gångna året. Undersökningen har tidigare använts av kommuner i Stockholms- och Göteborgsregionen som använder NKI (Nöjd Kund Index) för jämförelse. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.

Insikt

Det som bedöms i denna undersökning är hur de företag som under det aktuella året haft ärenden som hanterats inom den kommunala myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd – upplever hanteringen.

Företagen får svara på frågor som handlar om hur de upplever att informationen i samband med ärendet varit och hur företagaren upplever att tillgängligheten, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten varit i samband med ärendet.

Ta del av SKL:s senaste servicemätning Insikt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur GDPR berör data insamlat i anslutning till Insiktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2018-07-13

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Utvecklings- och näringslivschef

Katarina Borgstrand

0418-47 53 20 katarina.borgstrand@svalov.se

Näringslivsassistent

Gisela Christensson

0418-47 53 06
gisela.christensson@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun