Svalövs kommun

Nöjd Kund Index/NKI

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! Att jämföra sig med andra kan vara ett bra sätt. Svenskt Näringslivs index kring företagsklimat har funnits länge.

Men 2011 fick kommunerna en ny möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av Sveriges kommuner och landsting och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under det gångna året. Undersökningen har tidigare använts av kommuner i Stockholms- och Göteborgsregionen som använder NKI (Nöjd Kund Index) för jämförelse. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.

Insikt 2016

Det som bedöms i denna undersökning är hur de företag som under 2016 haft ärenden som hanterats inom den kommunala myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd – upplever hanteringen.

Företagen får svara på frågor som handlar om hur de upplever att informationen i samband med ärendet varit och hur företagaren upplever att tillgängligheten, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten varit i samband med ärendet. Svalövs kommuns totala omdöme är 70. Det sammanlagda omdömet är resultatet av fem myndigheters omdömen. Bäst är räddningstjänsten som når hela vägen till omdömet 85.

SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2018-04-17

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Utvecklings- och näringslivschef

Katarina Borgstrand

0418-47 53 20 katarina.borgstrand@svalov.se

Näringslivsassistent

Gisela Christensson

0418-47 53 06
gisela.christensson@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun