Svalövs kommun

Nöjd Kund Index/NKI

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! Att jämföra sig med andra kan vara ett bra sätt. Svenskt Näringslivs index kring företagsklimat har funnits länge.

Men 2011 fick kommunerna en ny möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av Sveriges kommuner och landsting och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under det gångna året. Undersökningen har tidigare använts av kommuner i Stockholms- och Göteborgsregionen som använder NKI (Nöjd Kund Index) för jämförelse. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.

Insikt 2013

Under våren 2013 genomfördes Insikt för andra gången. 189 kommuner i Sverige deltog , däribland samtliga kommuner i Familjen Helsingborg, undantaget Perstorp. En enkäten skickades till företag som haft myndighetsärenden under 2012 och som nu är avslutade.

De områden som berörs i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör bland annat vår information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Nedan följer 2013 års resultat för Familjen Helsingborgs deltagande kommuner.

Du kan läsa hela rapporten här...länk till annan webbplats

KommunIndexRanking
Åstorp7415
Höganäs7422
Klippan7054
Helsingborg67102
Ängelholm67104
Svalöv66113
Örkelljunga65128

Insikt 2011

2011 deltog 166 kommuner, bland dem de tre nordvästskånska kommunerna Helsingborg, Klippan och Svalöv. Alla myndighetsområden fick egna index och kommunen ettsammantaget index där max 100 var möjligt.

Nedan följer 2011 års resultatet för våra tre deltagande kommuner inom Familjen Helsingborg;

KommunIndexRanking
Klippan7216
Helsingborg62134
Svalöv58155
   
Publicerad: 2016-11-21

Sidansvarig: Gisela Christensson

Intressanta länkar

Kontakt

Näringsliv & Turistchef

Katarina Borgstrand

0418-47 53 20 katarina.borgstrand@svalov.se

Näringslivsassistent

Gisela Christensson

0418-47 53 06
gisela.christensson@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun