Svalövs kommun

Äldreservice

Äldre person som läser tidning
Äldre boende i Svalövs kommun, med behov av vård och omsorg, ska känna trygghet och att deras behov av integritet och personliga önskemål tillgodoses.

Kommunens äldreomsorg utgår från kvarboendeprincipen, vilket innebär att äldre personer ska få god vård och omsorg i hemmet, och omsorg som uppfyller deras individuella behov så att de kan bo kvar i sitt ordinära boende.

En generös inställning till trygghetslarm underlättar också den enskildes möjligheter att välja kvarboende.  

Svalövs kommun svarar för den vård och omsorg som ges till äldre i det egna hemmet och på äldreboenden. Verksamheten bedrivs utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser.

Publicerad: 2017-03-07

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information

Läs mer i vår broschyr om insatser, våra boenden och avgifter m.m.

Lämna synpunkter

I länken nedan kan du via vårt webbformulär lämna synpunkter på vår verksamhet.

Matsedel

Kontakt
Svalövs kommun
0418-47 50 00
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun