Svalövs kommun

Arbete, integration & välfärd

Diskussioner

Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ miljö där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd finns.

Arbetet sker i nära samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FöretagsAlliansen, kommunens utbildningsanordnare och näringslivet.

All verksamhet syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa den enskilde att bli självförsörjande, genom t.ex. arbete eller studier.

Vi arbetar med följande uppdrag:

  • Ekonomiskt bistånd / försörjningsstöd
  • Arbetsmarknadsinriktade insatser
  • Budget- och skuldrådgivning
  • Dödsboanmälan
  • Flyktingmottagning

Ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd, budgetrådgivning, skuldsanering och förmedlingsmedel.

Förmedlingsmedel

Förmedlingsmedel innebär stöd i att fördela löpande inkomster så att de täcker nödvändiga utgifter och uppehälle.

Kompetenshöjande insatser/rehabilitering

Stöd i form av kompetenshöjande insatser/rehabilitering vänder sig till medborgare i Svalövs kommun som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen. Välkommen att ta kontakt med den socialsekreterare som handlägger ditt ärende om du är intresserad av kompetenshöjande insatser/rehabilitering.

Publicerad: 2018-07-04

Sidansvarig: Mikeal Lindberg

Relaterade länkar
Kontakt

Försörjningsstödets receptionstider
Vardagar:
kl.10.00-13.00

Nya ansökningar till försörjningsstöd samt allmänna frågor

Telefontid:
måndag kl. 10.00-11.00, onsdag kl. 09.00-10.00,
fredag kl. 10.00-11.00
0418-47 50 66

OBS! Finns det ett ärende aktuellt, kontaktas den egna socialsekreteraren efter överenskommen tid.

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun