Svalövs kommun

Familjerätt

Familjerätten arbetar med adoptioner, rådgivning, samarbetssamtal och utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge, faderskapsbekräftelser med mera.

Många personer i kommunen träffar oss i samband med att de får barn. Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Ibland kan man som föräldrar i samband med en separation ha svårt att komma överens om hur man bäst ska lösa situationen för barnen beträffande vårdnad, boende och umgänge. Man kan då komma till oss och genom frivilliga samtal, så kallade samarbetssamtal försöka komma överens. Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten, som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Ibland behöver man komma hit tillsammans med den andra föräldern för ett rådgivningssamtal eller samarbetssamtal.

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Vårdnad, boende och umgänge


Genom rådgivning och samarbetssamtal kan familjerätten hjälpa till om man inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer. Syftet med samtalen är att föräldrarna ska kunna samråda kring barnet och gemensamt fatta nödvändiga beslut. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller i socialtjänsten i övrigt.

Om en tvist angående vårdnad, boende och/eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal kan tingsrätten ta över ansvaret för beslutet. För att få underlag för beslutet begär tingsrätten vanligtvis en utredning från familjerätten.

Publicerad: 2016-11-04

Sidansvarig: Ingrid Dahl

Kontakt Familjerätten

På vår telefonrådgivning mellan kl. 10:00-12:00 varje vardag, utom onsdagar, är Svalövs kommuns invånare välkomna att kontakt oss på telefon: 042-10 36 00

Om du inte kommer fram på grund av kö eller något annat går det i undantagsfall även att mejla till:

familjeratt.sof@helsingborg.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun