Svalövs kommun

Namntävling - familjecentralen

Foto på händer som formar ett hjärta runt en nyfödds bebies fötter.

I slutet av september, i samband med Svalövsmässan, inviger vi en familjecentral i Svalövs kommun. Vid invigningen kommer det att arrangeras ”Öppet Hus” för allmänheten och vi kommer även att döpa verksamheten. Till dopet vill vi därför gärna ha ditt namnförslag!

Vad är en familjecentral?
Syftet med en familjecentral är att sätta barns, föräldrars och blivande föräldrars hälsa i fokus. Här finns tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänst och, inte minst, andra föräldrar och barn. Allt är samlat under ett tak. Det är frivilligt och öppet för alla familjer, oavsett hur den ser ut. Det är gratis att besöka verksamheten.

Var kommer familjecentralen att finnas?
Verksamheten kommer att finnas i före detta Månsaboskolans lokaler intill Linåkerskolan i Svalövs tätort.

Namnge familjecentralen
Lämna ditt namnförslag i formuläret nedan. Sista datum för då vi måste ha ditt förslag är den 30 juni. Tillsammans med namnförslaget får du gärna också kort motivera ditt namnval.

Det går även bra att skicka ditt förslag med vanlig post till Heleneborgsskolan, Box 53, 268 21 Svalöv. Märk kuvertet ”Familjecentralen - namntävling”.

Vinnande förslag
Bildningsnämnden och socialnämnden kommer i augusti tillsammans besluta om vilket förslag som blir det vinnande. Detta kommer att publiceras på kommunens hemsida och i Papperstidningen Svalövsbygden.

OBS! Lämna ditt förslag senast den 30 juni.

Formulär - namnge familjecentralen

Personuppgifter *
Personuppgifter
Personuppgiftslagen (PuL) - samtycke
Enligt personuppgiftslagen kan vi inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du använder webbformuläret ovan så samtycker du till att Svalövs kommun får registrera och lagra dina uppgifter. 

Svalövs kommun är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv.

Publicerad: 2017-05-10

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun