Svalövs kommun

Filmvisning: Knytt och oknytt

Filmen handlar om en enda kväll på gården Olivedal, då gammelmormor Maja-Stina (Marika Jardert) berättar för husfolket om alla knytt och oknytt som bor runt gården.

När: tisdag 21 maj kl 17.00
Var: Svalövs bibliotek
Entré: gratis

Medan Maja-Stina berättar får vi se en och annan av dessa varelser, mer eller mindre tydligt, skymta förbi. Någon bor uppe på gällen, några under jorden, några varelser bor på olika platser i trädgården, andra längre ut i naturen...Dessa varelser trodde man på långt innan Sverige blev kristnat, men tron på dem har hållit i sig, in på 1900-talet, i alla fall i vissa trakter i Sverige.

Välkommen!

Publicerad: 2019-04-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun