Svalövs kommun

Välkommen på elfiske i Braån

Håkan Björklund och Birgitta Bengtsson från "Ekologgruppen" visar  hur man undersöker vilka fiskar som finns i små vattendrag.

När: tisdagen den 29 augusti, kl. 17.30.
Var: vid Årup, väster om Billeberga (se karta nedan).
Arrangör: Saxån-Braåns vattenråd och Svalövs kommun.

Håkan och Birgitta kommer att demonstrera hur det går till att göra fiskundersökningar med ett elaggregat. Fisket är ofarligt för fiskarna och de kan släppas tillbaka till sin å. Andra frågor som kommer tas upp är vilka funktioner vattnet har i landskapet, vattnets ekologi och vilka vattenvårdsåtgärder som bidrar till att förbättra vattendragens ekologiska status.

För mer information kontakta Charlotte Lundberg, kommunekolog, på charlotte.lundberg@svalov.se

Karta som beskriver samlingsplatsen för elfisket.

Den röda stjärnan markerar samlingsplatsen för elfisket (klicka på bilden för större upplösning).

Publicerad: 2017-07-14

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun