Svalövs kommun

Förvaltningsledning

Kommunchef

Stefan Larsson
0418-47 50 20, e-post

Tf. Utbildningschef

Roland Tufvesson
0418-47 52 25, e-post

Socialchef
Josefine Mangbo
0418-47 50 47, e-post

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91, e-post

Administrativ chef

Michael Andersson
0418-47 50 25, e-post

Ekonomichef

Jan Bengtsson
0418-47 50 70, e-post

Personalchef

Paul Eklund
0418-47 50 72, e-post

Näringslivs- och turismchef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20, e-post

Informationsansvarig

Daniel Henriksson
0418-47 50 24, e-post

Publicerad: 2017-08-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun