Svalövs kommun

Blanketter

Här finns ett urval blanketter i pdf-format som du kan trycka ut,
fylla i och skicka in till Svalövs kommun.

Barnomsorg

Ansökan om barnomsorgsplatsPDF (pdf, 247.8 kB) (- skickas/lämnas till resp område)
Abonnemang barnomsorgPDF (pdf, 247.8 kB) (- lämnas direkt till resp område)
Inkomstuppgift barnomsorgPDF (pdf, 275.4 kB) (- lämnas/skickas till resp område)
Anmälan om uppsägningPDF (pdf, 285.7 kB) (- lämnas till personalen på avdelningen)
Anmälan om specialkostPDF (pdf, 454.1 kB)
Ansökan tilläggsbelopp - särskiltstödWord (word, 60.6 kB)
Utvärdering av tilläggsbelopp - särskiltstödWord (word, 56.8 kB)
Rutinbeskrivning - särskilt stödPDF (pdf, 372.5 kB)

Blankett för ansökan om modersmålsundervisning håller på att omarbetas och läggs ut under hösten. För frågor kontakta: Magnus Lindkvist, tel. 0435-78 10 01, 0709-451001, e-post.

Bostadsanpassning

BostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 51.1 kB)

Brandfarlig vara

Information brandfarlig varaPDF (pdf, 83.9 kB)
Anmälan om föreståndarePDF (pdf, 41.5 kB)
Ansökan om tillstånd för brandfarlig varaPDF (pdf, 89.1 kB)
Ansökan tillfälligt tillstånd brandfarlig varaPDF (pdf, 38.3 kB)
Ansökan explosiv varaPDF (pdf, 102.1 kB)

Bygglov och fastigheter (ifyllningsbara)

Bygglov, anmälan, kontrollansvaröppnas i nytt fönster
NybyggnadskartaPDF (pdf, 85.2 kB)
Tomtansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centrala elevhälsan

Ansökan tilläggsbelopp särskilt stödWord (word, 717.6 kB)
Utvärdering av tilläggsbelopp särskilt stödWord (word, 696.4 kB)

Föreningslivet

Närvarokort och aktivitetsstöd, kommunaltExcel (excel, 4.7 MB)
Närvarokort, pensionärExcel (excel, 745 kB)
Ansökan om projektbidragPDF (pdf, 60.4 kB)
FöreningsrapportPDF (pdf, 74.3 kB)
LedarutbildningsbidragPDF (pdf, 86.5 kB)
LokalbidragPDF (pdf, 80.9 kB)

Förtroendevalda

Ersättningar för förtroendevaldaPDF (pdf, 16.6 kB)

Gata och trafik

Ansökan grävningstillståndPDF (pdf, 135.1 kB)

God man/förvaltare/förmyndare

Intresseanmälan god man/förvaltarePDF (pdf, 958.7 kB)
Egen begäran om entledigande från uppdragPDF (pdf, 522.7 kB)

Ansökan om god man eller förvaltarePDF (pdf, 539.1 kB)
Anmälan av behov av god man eller förvaltarePDF (pdf, 669.8 kB)
Ansökan om förändrad omfattning av ställföreträdarskapPDF (pdf, 524.8 kB)
Ansökan om upphörande av ställföreträdarskapPDF (pdf, 523 kB)
Ansökan om byte av ställföreträdarePDF (pdf, 523 kB)
Omprövning av förvaltarskapPDF (pdf, 949.2 kB)

Års- och sluträkningPDF (pdf, 707.1 kB)
Anvisningar för års- och sluträkningPDF (pdf, 248.6 kB)
Redogörelse, bilaga till års och sluträkningPDF (pdf, 1.6 MB)
KassabokExcel (excel, 90.4 kB)
Checklista för års- och sluträkningPDF (pdf, 57.1 kB)

Anvisning för förteckningPDF (pdf, 216.9 kB)
Förteckning över huvudmannens tillgångarPDF (pdf, 1.6 MB)
Ansökan om uttagPDF (pdf, 652.9 kB)
Ansökan om samtycke - försäljning/byte/förvärv av fastighet m.mPDF (pdf, 519.7 kB)

Ensamkommande barn

Intresseanmälan god man ensamkommande barnPDF (pdf, 959.1 kB)
Egen begäran om entledigande om uppdrag god man ensamkommande barnPDF (pdf, 522.1 kB)
Begäran om extra arvodePDF (pdf, 140 kB)
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (uppehållstillstånd)PDF (pdf, 653.6 kB)
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (asylsökande)PDF (pdf, 599.8 kB)

Grundskola

Ansökan om ledighet för enskild angelägenhet för elev i grundskolanPDF (pdf, 211.9 kB)
Ansökan om skoltransport, annan skolaPDF (pdf, 320.5 kB)
Ansökan om skoltransport, växelvis boendePDF (pdf, 316.5 kB)

Gymnasieskola

Ansökan dagliga resorPDF (pdf, 397.4 kB)
Ansökan om inackorderingstilläggPDF (pdf, 342.9 kB)
Regler för inackorderingstilläggPDF (pdf, 259.4 kB)
Ansökan kommunalt studiebidragPDF (pdf, 324.2 kB)

Modersmålsundervisning

RutinbeskrivningPDF (pdf, 155.9 kB)
Anmälan till modersmålsundervisningPDF (pdf, 161.7 kB)
Redovisning annan anordnarePDF (pdf, 370.4 kB)
Uppföljning annan anordnarePDF (pdf, 276.2 kB)
Redovisning av undervisning, Svalövs kommunPDF (pdf, 365.6 kB)
Uppföljning av undervisning, Svalövs kommunPDF (pdf, 271.6 kB)

Serveringstillstånd

Tillståndsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökningsblankett, slutna sällskapPDF (pdf, 49 kB)
Anmälan serveringspersonalPDF (pdf, 42.1 kB)
Förteckning serveringspersonalPDF (pdf, 37.9 kB)
MeritförteckningPDF (pdf, 35.2 kB)
Anvisningar, tillstånd allmäntPDF (pdf, 46.4 kB)
Anvisningar, tillstånd slutna sällskapPDF (pdf, 49 kB)
Riktlinjer för alkoholtillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om överklaganPDF (pdf, 48.5 kB)

Sotning

Ansökan egen sotningPDF (pdf, 366.4 kB)
Ansökan annan utförarePDF (pdf, 362.3 kB)

Uthyrning lokaler

Anvisningar tillfällig uthyrning av lokalerPDF (pdf, 52.2 kB)

Äldre

Ansöka om biståndPDF (pdf, 69 kB)

Publicerad: 2017-03-14

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun