Svalövs kommun

Rapporter och seminarier

Under projektets gång har projektledningen tillsammans med projektets konsulter tagit fram en mängd rapporter och övrig dokumentation av arbetet. Nedan finner du en del av dessa. Ytterligare handlingar kan nås via kommunens diarium, som du hittar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport för det södra området Etapp 1

Lägesrapporter

Huvudstudie avseende Södra området, 2016

Riskbedömning BT Kemi Södra området, 2016

Efterbehandling av Södra området, 2016

Beskrivning av föroreningsförhållanden för Södra området

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

Riskbedömning avseende Braån

Huvudstudie avseende Södra området, 2011

Huvudstudie, 2004

Slutredovisning Norra området

Miljökontroll

Attitydundersökningar

Undersökningar, provgrävningar mm inför saneringen

Övrigt

Publicerad: 2018-02-05

Sidansvarig: David Bohgard

Relaterade länkar
Kontakt

David Bohgard, projektledare
0418-47 53 93
e-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun