Svalövs kommun

Kundval hemtjänst

Svalövs kommun har infört valfrihetssystem inom hemtjänst (service och personlig omvårdnad) och delegerad hemsjukvård (hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal på delegering från sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut).

Det innebär att den som beviljats bistånd genom service och/eller personlig omvårdnad har möjlighet att välja utförare, det vill säga vem som ska utföra insatserna.

Nedan redovisar vi aktuella utförare i kommunen.

För närvarande finns det inga privata utförare.

Aktuella godkända utförare


Hemvården Svalövs kommun

Hemvården i Svalövs kommun erbjuder service- och omvårdnadsinsatser.

FöretagspresentationPDF (pdf, 249.5 kB)
Hemsida:www.svalov.selänk till annan webbplats

Publicerad: 2018-06-28

Sidansvarig: Camilla Knobblock

Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef/
utvecklingsstrateg

Camilla Knobblock
0418-47 50 49
e-post

Tf Socialchef
Mikael Lindberg
0418-47 53 52
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun