Svalövs kommun

Utbildning & barnomsorg

Foto på lärare och elev.

I Svalövs kommun samsas nio kommunala förskolor och sex grundskolor med fyra fristående förskolor och två grundskolor, Blichers friskola och Svalövs Montessoriskola. Svalöfs gymnasium finns vackert belägen mitt i byn samtidigt som många gymnasieungdomar också söker sig, genom Skånes frisöksavtal, till andra kommuners gymnasier för att studera på den utbildning som passar just dem bäst.

Vi vill erbjuda en skola som möjliggör för varje elev att nå sin fulla potential, att varje elev får känna att man har fått vara med och påverka sin skolgång tillsammans med kompetenta pedagoger, att man har lyckats nå de uppsatta målen för sin skolgång, att skoltiden har varit en lärorik, rolig och lustfylld upplevelse och att suget att lära sig mer följer med eleverna ut i livet.

Läs mer om förskolor och grundskolor i Svalövs kommun. Länk till Förskolans webbsidor. Länk till grundskolans webbsidor.
Läs mer om grundsärskolan och Svalöfs gymnasium. Länk till grundsärskolans webbsidor. Länk till Svalöfs gymnasiums webbsidor.
Läs mer om Elevhälsan och Kulturskolan. Länk till elevhälsans webbsidor. Länk till Kulturskolans webbsidor.
Publicerad: 2018-03-15

Sidansvarig: Hans Dahlqvist

Läsårstider

Barn i behov av särskilt stöd

Qualisgranskningar

Kvalitet i våra skolor

Kvalitetsredovisningar

Grundskolans rapporter

Särskolans rapport

Centrala elevhälsans rapport

Kulturskolans rapport

Svalöfs gymnasiums rapport

Kontakt

Utbildningschef

Hans Dahlqvist
0418-47 50 35
E-post

Rektor och
verksamhetschef
Svalöfs gymnasium
och vuxenutbildning

Lena Hansson
0418-66 61 11
072-17 87 111
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun