Svalövs kommun

Ekonomi, resor och inackordering för gymnasiet

Du som går i årskurs 9 kommer att få information och möjlighet till vägledning av studie- och yrkesvägledaren på din skola inför ditt gymnasieval.

Du kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet. I Skåne konkurrerar du om platserna på samma villkor som övriga sökanden. Söker du till skolor i andra kommuner kan det vara så att de i första hand tar in dem som tillhör det egna upptagningsområdet.

Du som går i årskurs 9 får en ansökan om busskort (dagliga resor) hemskickad per post. Där fyller du i aktuella uppgifter och skickar tillbaka ansökan i det medskickade svarskuvertet, alternativt lämnar in ansökan i receptionen i Kommunhuset. Om du inte har fått en blankett eller du behöver en ny kan du skriva ut den från hemsidan eller få en ny i receptionen.

Ansökan gäller även för årskurs 2 och 3 på gymnasiet och bevaras på Kommunhuset i Svalöv.

Busskortet kan inte skickas hem till dig eftersom det är en personlig värdehandling.

Viktigt är att du fyller i busskortets terminsbevis korrekt. Om terminsbeviset inte är ifyllt korrekt vid en kontroll kan du få betala en kontrollavgift på 1000 kronor. Sedan tillkommer 300 kronor för inköp av ett nytt busskort.

Här kan du läsa mer om inackorderingstillägg och resebidrag. Kvarstår frågor så är du välkommen att ta kontakt med Svalövs kommun.

Ansökan för dagliga resor ska vara inne senast den 6 juli 2018!

Hämta ut busskort inför höstterminen 2018 - vårterminen 2019
Datum för utlämning av busskort är:
8, 10 , 13 och 14 augusti kl 09.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45) samt
9 augusti kl 12.00-19.00
Var: Kommunhuset i Svalöv, Herrevadsgatan 10

Publicerad: 2018-05-31

Sidansvarig: Hans Dahlqvist

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Ekonomiassistent

Katrin Nilsson
0418-47 50 76
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun