Svalövs kommun

Centrala Elevhälsan

Centrala Elevhälsan arbetar mot samtliga kommunala förskolor och grundskolor samt vissa fristående förskolor.

Centrala Elevhälsans personal:

Verksamhetschef
Marie Alemo, 0709-47 52 32, e-post

Teamet ansvarar för fördelning av centrala resurser avseende barn med behov av extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp. Ansökan görs vid behov av respektive rektor.

Specialpedagog
Boel Wallison Hansson, 0709-45 10 08
Mia Sandberg, 0418-47 54 75, e-post
Anna-Karin Erling, 0709-47 52 40

Vi arbetar mot förskola och grundskola och vi:

 • genomför pedagogiska kartläggningar,
 • erbjuder handledning och konsultation till pedagogisk personal,
 • utför klassrumsobservationer,
 • bidrar till pedagogisk kompetensutveckling,
 • genomför individuell språkinriktad träning med barn och elever,
 • erbjuder rådgivning till föräldrar.

Anna-Karin ansvarar för Skoldatateket i Svalövs kommun

Kurator
Anneli Klinteberg, 0418-47 50 57, e-post
F-6 Heleneborgsskolan, Parkskolan, Billeshögskolan, Midgård.

Anneli Santesson, 0418-47 52 43, e-post
Linåkerskolan

Vi erbjuder stöd och rådgivning till elever, föräldrar och personal och vi:

 • genomför sociala utredningar och bedömningar,
 • arbetar med relationsproblematik, mobbning och trakasserier,
 • samarbetar med skolorna i förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • samverkar med socialtjänst och andra myndigheter.

Psykolog
Gunnel Christersson, 0418-47 50 39
Lisette Åkesson, 0418-47 52 96

Vi arbetar i förskola och grundskola och vi:

 • erbjuder handledning och konsultation till personal,
 • ger stöd och rådgivning till elever och föräldrar,
 • genomför psykologiska utredningar och bedömningar,
 • tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet,
 • bidrar till kompetensutveckling.

Logoped
Julia Rubér, 0709-45 10 68, e-post

Jag arbetar i grundskola och i det mobila språkteamet och jag:

 • genomför utredningar och bedömningar avseende språklig förmåga,
 • erbjuder handledning och konsultation till pedagogisk personal,
 • bidrar till kompetensutveckling,
 • erbjuder stöd och rådgivning till elever och föräldrar.

Skolsköterska
Naemi Achiniotis, 0418-47 53 17
Linåkerskolan, måndag-torsdag.

Kerstin Mibesjö, 0418-47 53 40
Midgård, onsdag.
Billeshögsskolan, torsdag-fredag.

Diana Patriksson, 0418-47 52 58.
Heleneborgsskolan, måndag, onsdag, torsdag och fredag.
Parkskolan, tisdag

Gunn Persson, 0418-47 51 21
Lunnaskolan, måndag-tisdag.
Parkskolan, onsdag

Vi arbetar mot grundskola och vi:

 • genomför vaccinationsprogram enligt Socialstyrelsens riktlinjer,
 • genomför hälsobesök med varje elev,
 • arbetar förebyggande kring levnadsvanor, kost och motion samt droger,
 • arbetar kring relationer, sex och samlevnad,
 • tillför medicinsk och omvårdnadskompetens som stöd i det pedagogiska arbetet,
 • erbjuder stöd och rådgivning till elever och föräldrar,
 • gör medicinska uppföljningar.

Skolläkare
Gunilla Stripple
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola.

Hörselpedagog
Åsa Thorup
Kontaktas vid behov genom elevhälsochefen.

Mobila språkteamet
Agnes Olsson
Ingela Persson
Mer information hittar du under förskola/mobila språkteamet


Publicerad: 2018-11-14

Sidansvarig: Marie Alemo

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun