Svalövs kommun

Centrala Elevhälsan

Centrala Elevhälsan arbetar mot samtliga kommunala förskolor och grundskolor samt vissa fristående förskolor.

Centrala Elevhälsans personal:

Verksamhetschef
Marie Alemo, 0709-47 52 32, e-post

Specialpedagog
Boel Wallison Hansson, 0709-45 10 08
Mia Sandberg, 0418-47 54 75, e-post
Anna-Karin Erling, 0709-47 52 40

Vi arbetar mot förskola och grundskola och vi:

 • genomför pedagogiska kartläggningar,
 • erbjuder handledning och konsultation till pedagogisk personal,
 • utför klassrumsobservationer,
 • bidrar till pedagogisk kompetensutveckling,
 • genomför individuell språkinriktad träning med barn och elever,
 • erbjuder rådgivning till föräldrar.

Anna-Karin ansvarar för Skoldatateket i Svalövs kommun.

Kurator
Cecilia Jönsson, 0418-47 50 57, e-post
F-6 Heleneborgsskolan, Parkskolan, Billeshögskolan, Midgård.

Anneli Santesson, 0418-47 52 43, e-post
Linåkerskolan

Vi erbjuder stöd och rådgivning till elever, föräldrar och personal och vi:

 • genomför sociala utredningar och bedömningar,
 • arbetar med relationsproblematik, mobbning och trakasserier,
 • samarbetar med skolorna med bla ANDT och sex och samlevnad,
 • samverkar med socialtjänst och andra myndigheter.

 

Psykolog
Gunnel Christersson, 0418-47 50 39
Lisette Åkesson, 0418-47 52 96

Vi arbetar i förskola och grundskola och vi:

 • erbjuder handledning och konsultation till personal,
 • ger stöd och rådgivning till elever och föräldrar,
 • genomför psykologiska utredningar och bedömningar,
 • tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet,
 • bidrar till kompetensutveckling.

 

Logoped
Julia Rubér, 0709-45 10 68, e-post

Jag arbetar i grundskola och i det mobila språkteamet och jag:

 • genomför utredningar och bedömningar avseende språklig förmåga,
 • erbjuder handledning och konsultation till pedagogisk personal,
 • bidrar till kompetensutveckling,
 • erbjuder stöd och rådgivning till elever och föräldrar.

 

Skolsköterska
Naemi Achiniotis, 0418-47 53 17
Linåkerskolan, måndag-torsdag.

Kerstin Mibesjö, 0418-47 53 40
Midgård, onsdag.
Billeshögsskolan, torsdag-fredag.

Diana Patriksson, 0418-47 52 58.
Heleneborgsskolan, måndag, onsdag, torsdag och fredag.
Parkskolan, tisdag

Gunn Persson, 0418-47 51 21
Lunnaskolan, måndag-tisdag.
Parkskolan, onsdag

Vi arbetar mot grundskola och vi:

 • genomför vaccinationsprogram enligt Socialstyrelsens riktlinjer,
 • genomför hälsobesök med varje elev,
 • arbetar förebyggande kring levnadsvanor, kost och motion samt droger,
 • arbetar kring relationer, sex och samlevnad,
 • tillför medicinsk och omvårdnadskompetens som stöd i det pedagogiska arbetet,
 • erbjuder stöd och rådgivning till elever och föräldrar,
 • gör medicinska uppföljningar.

 

Skolläkare
Gunilla Stripple
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola.

 

Handläggare - barn i behov av särskilt stöd 
Ragnhild Nilsson

Jag ansvarar för fördelning av centrala resurser avseende barn med behov av särskilt stöd. Ansökan görs vid behov av respektive rektor.

Publicerad: 2018-05-25

Sidansvarig: Marie Alemo

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun