Svalövs kommun

Forskning

Utbildningen ska enligt den nya skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här presenterar vi olika forskningsprojekt inom utbildning och barnomsorg i Svalövs kommun.

Små barns lärande

Förskolan är på väg att bli en egen skolform med en tydligare roll i barnens lärande. Forskning och erfarenheter visar också att barnens kreativitet och motivation avtar ju högre upp i åldrarna man kommer.

Syftet med detta forsknings- och utvecklingsprogram är att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.

Programmet Små barns lärande pågår 2013-2016, då forskning och utvecklingsarbete kommer att ske parallellt och i samarbete.

12 kommuner medverkar, med sammanlagt 24 förskolor på olika orter i Sverige. Från Svalövs kommun deltar Torpets förskola i Teckomatorp samt Svalövs Montessori i Svalövs tätort.

Forskningsdelen av programmet leds av Linnéuniversitetet i Växjö.

Du kan läsa mer om projektet i dokumentet Små barns lärande till höger eller på ifous hemsida om projektet.

Publicerad: 2016-10-03

Sidansvarig: Hans Dahlqvist

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakt

Specialpedagog/ Tal och språk
Maria Winqvist
0418-47 50 05
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun