Svalövs kommun

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som följer barnet oavsett vilken form av verksamhet som föräldrarna väljer. En förutsättning är att verksamheten är godkänd av kommunen.

Reformen innebär i korthet följande:

• Pedagogisk omsorg ska vara ett alternativ till förskolans verksamhet. Det som tidigare gick under benämningen kommunala familjedaghem ingår nu som en form av pedagogisk omsorg, men här finns också möjlighet att starta andra typer av barnomsorgsverksamhet.

• Som förälder har du rätt att söka barnomsorg i annan kommun än den där du bor, du har också rätt att söka barnomsorg som anordnas av någon annan än kommunen.

• Som enskild har man rätt att starta förskole-/fritidshems-verksamhet eller någon form av pedagogisk omsorg men för att få kommunalt bidrag krävs det att kommunen godkänner verksamheten. En förutsättning för att verksamheten ska godkännas är att vissa kvalitets- och säkerhetskrav är uppfyllda.

Publicerad: 2019-10-03

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Maria Winqvist
0418-47 50 08
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun