Svalövs kommun

Alfabo

Vy över förskolan Alfabo.

Om förskolan

Alfabo förskola ligger i Tågarp och här har vi funnits sedan 2011. Vi har en stor härlig gård som hela tiden förändras efter barnens intresse och behov.

Alfabo är en mindre förskola med fyra avdelningar. Raketen 1-år, Kometen 1-3 år, Satelliten 3-5 år och Galaxen 3-5 år. Vi samarbetar över avdelningsgränserna och eftersom vi är en liten förskola känner alla barn och pedagoger varandra.

Vårt stora ljusa torg binder ihop avdelningarna och är en gemensam samlingspunkt.

Så här arbetar vi

Alfabos vision är:

" Trygga, nyfikna och självständiga barn i en utvecklande och lärande miljö, där alla bemöts positivt och med ömsesidig respekt. "

Barnens tid på förskolan ska vara trygg, lustfylld och lärorik. Med förskolans läroplan som utgångspunkt, dokumenterar vi varje barns utveckling och lärande med hjälp utav pedagogisk dokumentation.

På Alfabo arbetar vi temainriktat och utgår från barnens intresse och förutsättningar.

Vi fokuserar på det kompenta barnet, vi stöttar och hjälper barnen till att kunna själv

Publicerad: 2019-11-25

Sidansvarig: Sara Persson

Relaterad information

Kontakt

Alfabo förskola
Besöksadress:
Annerogatan 17
268 75 Tågarp


Tf rektor
Karin Svensson
0435-78 10 03
E-post

Kometen

0709-47 53 13

Satelliten

0709-47 53 63

Galaxen

0709-47 53 90 

Raketen

0709-475371

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun