Svalövs kommun

Kvalitetsarbete - Qualis

Kvalitetsverktyget Qualis

Qualis är ett kvalitets-/utvärderingsverktyg som finns för bland annat förskola, skola och fritidsgårdar.

Det är också ett lärande nätverk som erbjuder metoder för att skapa ökad arbetsglädje och stegvis ökad kvalitet i kommunens verksamheter.

Certifiering

Qualis erbjuder kvalitetscertifiering och Ekdungens förskola är som första förskola i Svalövs kommun certifierad och erhöll 92 poäng 2014 samt hela 112 poäng 2017 vilket är ett toppresultat i Sverige.

För certifiering ska förskolan nå minst 60 poäng och steg 3 inom elva olika kvalitetsområden.

Qualis-trappan

Qualis-trappan är grunden i certifieringsarbetet. Trappan, som har sju steg, är en beskrivning av hur en kvalitetsskola ser ut och hur den kan utvecklas.

På de lägre stegen skapar man grunden för en bra skola - en bra organisation, ett tydligt ledarskap, vision, inriktning och mål.

På de högre stegen utvecklas skolans förmåga att samverka med elever och föräldrar, att arbeta "kundorienterat", att ge eleven ansvar för sitt eget lärande, att ha en bra skolmiljö och en god kommunikation samt att systematiskt utveckla och förbättra skolan.

Om du vill veta mer om Qualis kvalitetssystem, klicka på relaterade länkar i rutan till höger.

Publicerad: 2018-01-19

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Relaterad information

Relaterade länkar


Kontakt

Förskolechef
Susanne Ahlberg
0709-475050
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun