Svalövs kommun

Katthult

Välkommen till Katthult

Interiör från avdelning Katthult på Torpets förskola.

Katthult är Torpets nyaste avdelning och den ligger i en paviljong mellan skolan och Torpet. Här arbetar tre pedagoger och det finns plats för 20 barn i åldrarna 3-5år.

Ur förskolans läroplan ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.

Vi arbetar efter ledorden ” Vågar, Vill och Kan ” och att alla ska känna glädje och lust att leka och lära under sin tid på Katthult.

Vi är utomhus dagligen. Ibland är vi parken och då fokuserar vi på naturvetenskap och matematik. Ibland är vi på Torpets gård, ibland på Stora lekan men vi går även på upptäcktsfärder och utforskar vår närmiljö.

Publicerad: 2019-09-02

Sidansvarig: Caroline Månsson

Katthult

0709-475115

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun