Svalövs kommun

Lunnaskolans fritidshem

Skolbarnomsorg (fritidshem) finns på Skatten för åk F-1 och på Piraten för åk 2-5.

Fritidshemmet har öppet mellan kl 06:00-18:00. Öppning sker på Skatten. Frukost serveras i matsalen kl 07:20-07.50. Mellanmål serveras från kl 14:00.  Från cirka 16:30 samlas båda verksamheterna för gemensam stängnig på Skatten.

Fritidshemmet har en pedagogiskt planerad verksamhet med såväl inne- som uteaktiviteter och är ett komplement till skolan. Vi erbjuder en meningsfull fritid samt den omsorg och det stöd i utvecklingen som barnen är i behov av.

Vi som jobbar på fritids:

Morgonfritids:
Carsten Cato
Mats Andersson
Jessica Wilhelmsson
Pernilla Hedin

Eftermiddagsfritids:
Therese Larsson, Arbetslagsledare
Anna Andersson
Jenny Månsson
Filip Jönsson
Andreas Rödseth
Christel Söderholm
Mia Kiander
Simon Lind


Publicerad: 2019-09-18

Sidansvarig: Gabriella Brons

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt


Skatten
0709-47 53 42
Piraten
0709-47 54 54

Rektor
Johan Cöster
0418-47 53 31
0709-47 53 31
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun