Svalövs kommun

Anmälan & avgifter

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan är bindande om den inte återtagits innan första lektionstillfället. Alla elever som inte återtagit sin anmälan innan första lektionstillfället ska betala halv terminsavgift. När undervisningen har påbörjats kan återbetalning inte ske.

Ingen återanmälan behövs inför ett nytt läsår för ett ämne du redan deltar i.

Avgifter

  • Terminsavgift per ämne: 900 kronor.
  • Syskon till fullt betalande elev betalar halv avgift 450 kronor/termin för ett ämne.
  • Terminsavgift för ämnena Rytmik och Förberedande musik: 450 kronor
  • Om du önskar kan du delta i både instrument/sång-ämnen och gruppämnen(teater, dans, pop & rockskola).

Hyra instrument

De flesta instrument går att hyra till en kostnad av 400 kronor/termin.

Orkester

Att spela ett blås- eller stråkinstrument i Kulturskolan innebär också att man har möjlighet att delta i orkesterspel. I orkestern får man praktisera det man lärt sig på sina lektioner samt spela tillsammans med andra elever i ett större sammanhang. En del i orkesterverksamheten är att vi ger konserter runt om i kommunen, åker på läger eller tar en utflykt till Malmö för att gå på konsert. Medverkan i orkester är kostnadsfritt om du går i Kulturskolans in- strumentalundervisning.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats för kommande läsår måste göras före den 15:e maj.

Elever som avanmäler sig före 25:e september på höstterminen respektive 10:e februari på vårterminen debiteras halv terminsavgift.

Faktura

Faktura skickas ut årligen med förfallodag 31:a oktober, samt 31:a mars.

Fyll i anmälan här nedan:

Välj instrument/sång-ämne


Markera dina val och skriv in i fältet nedan i vilken prioriteringsordning de kommer (1 eller 2).
Multiple selectionHyra instrument


Ett begränsat antal instrument finns att hyra på Kulturskolan


Välj gruppämne


Om du önskar kan du delta i både instrument/sång-ämnen och gruppämnen(dans, förberedande musik, pop & rockskola, rytmik och teater).
Multiple selection

Vårdnadshavares namn


Publicerad: 2017-11-16

Sidansvarig: Siri Sjögren

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Assistent

Daniel Olsen
0418-47 50 87
daniel.olsen@svalov.se

Rektor kulturskolan

Siri Sjögren
0418-47 51 44 siri.sjogren@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun