Svalövs kommun

Framtida lärmiljöer

Inom processen Framtida lärmiljöer arbetar forskare, konsult inom hälsa och fysisk aktivitet, expert på rörelsepedagogik, arkitekt, Svalövsbostäder, elevhälsochef, skolchef samt förskolechefer och rektorer i Svalövs kommun tillsammans utifrån frågeställningarna:

  • Om du fick bygga en helt ny skola, hur skulle du bygga den då?
  • Vilka principer skulle vara vägledande?
  • Vilka förutsättningar för lärande ska en nybyggd skola erbjuda?
Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Processledare

Hans Dahlqvist
0418-475035
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun