Svalövs kommun

Qualis

Kvalitetsverktyget Qualis

Qualis är ett kvalitets-/utvärderingsverktyg som finns för skola, förskola, fritidsgårdar, äldreomsorg och kommunledning.

Det är också ett lärande nätverk som erbjuder metoder för att skapa ökad arbetsglädje och stegvis ökad kvalitet i kommunens verksamheter.

Certifiering


Qualis erbjuder certifiering.
Kulturskolan i Svalövs kommun blev 2010 certifierad inom Qualis. För övrigt en av de första i Sverige som kvalitetscertifierats.
 

Qualis-trappan


Qualis-trappan är grunden i certifieringsarbetet. Trappan, som har sju steg, är en beskrivning av hur en kvalitetsskola ser ut och hur den kan utvecklas.   

På de lägre stegen skapar man grunden för en bra skola - en bra organisation, ett tydligt ledarskap, vision, inriktning och mål.

På de högre stegen utvecklas skolans förmåga att samverka med elever och föräldrar, att arbeta "kundorienterat", att ge eleven ansvar för sitt eget lärande, att ha en bra skolmiljö och en god kommunikation samt att systematiskt utveckla och förbättra skolan.

Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Qualisgranskningar

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun