Svalövs kommun

Språkutvecklande arbetssätt

Förskola

Samtliga förskolor i Svalövs kommun arbetar aktivt med en processplan för ett språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att genom kreativa språkutvecklande arbetssätt forma innovativa framtida världsmedborgare med viktiga nyckelkompetenser såsom kreativitet, kommunikation och problemlösningsförmåga.

Arbetet innebär att;

  • varje avdelning arbetar fram olika metoder för att arbeta med högläsning
  • varje avdelning arbetar fram metoder för att arbeta med språkduschar
  • all personal ska få utbildning i barns språkutveckling (av Barbro Bruce)
  • all personal ska få utbildning i språkutvecklande arbetsmetoder kopplat till begreppet undervisning
  • varje förskola arbetar fram metoder för att skapa kreativa, tillgängliga och språkutvecklande miljöer ute och inne där digitaliseringen har sin plats
  • utbilda två språk-, läs- och skrivutvecklare som kvalitetsgranskar utbildningens arbete med språkutvecklande arbetssätt


Grundskola

Språket är vårt främsta tankeverktyg, och det är med hjälp av språket vi undervisar våra elever. Därför måste pedagogerna vara medvetna om språkets roll för tanke- och kunskapsutvecklingen. Tala/samtal, lyssna, läsa och skriva är språkliga färdigheter som är ständigt närvarande i undervisningssituationerna. Det är ofta genom det skrivna och talade språket som eleverna visar sina kunskaper och det som pedagoger baserar sina bedömningar på. Därför krävs det att pedagogerna är medvetna om vilka språkliga krav som undervisningen ställer.

En långsiktig satsning på det språkutvecklande arbetet i kommunen har lett fram till en språkpolicy på några av kommunens skolor som samtliga pedagoger skall arbeta efter, andra skolor är på gång med arbetet. Syftet med språkpolicyn är att öka medvetenheten om hur viktigt språket är i samtliga ämnen och hur lärarna ska arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen. Målet med språkpolicyn är att genom ett språkutvecklande arbetssätt ge eleverna förutsättningar för att uppnå kunskapsmålen.

Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Processledare

Kerstin Lindén Olsson
0418-47 51 16
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun