Svalövs kommun

Systematiskt kvalitetsarbete

Sektor Utbildning i Svalövs kommun har en gemensam screeningplan för grundskolan. Screeningplanen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att ge alla barn och elever förutsättningar att lyckas i skolan. Genom att ha en gemensam screeningplan på alla skolor i kommunen skapar vi förutsättningar för likvärdighet och hög kvalitet i undervisningen.

Huvudmannen följer elevernas resultat i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Testerna och proven i screeningplanen är obligatoriska att genomföra och resultaten ska följas upp och analyseras på respektive nivå. Resultatet av analyserna syftar i första hand till att utveckla undervisningen, men är också ett redskap för att skapa en likvärdighet och fatta övergripande, strategiska beslut.

Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Relataterade dokument

Kontakt

Processledare

Hans Dahlqvist
0418-47 50 35 
E-post

Kvalitetskoordinator

Katarina Anjert
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun