Svalövs kommun

Skolskjuts, grundskolan

Skolresa, barn på bussen

Skolresa är ett samlingsbegrepp för resan till och från skolan, som bekostas av kommunen och utförs i direkt anslutning till skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen.

Här ned följer en kort sammanfattning om vad de olika begreppen betyder. Läs gärna mer i regelverket för grund- och särskole-elevers skolresor i Svalövs kommun.

Skoltransport - skolresa med allmänna kommunikationer

Skoltransport är en av kommunen bekostad skolresa, som utförs med allmänna kommunikationer eller som helt eller delvis är finansierad av kommunen men anordnas av elevens vårdnadshavare.

Ansökan krävs vid val av annan skola samt vid växelvis boende. Ansökan finns till höger under "relaterad information". Läs anvisningarna på baksidan av blanketten.

Skolskjuts - skolresa med särskilt upphandlade skolbussar

Skolskjuts är av kommunen för ändamålet särskilt anordnad och bekostad skolresa enligt skolskjutsförordningen (SFS 1970:340).

Särskild skolskjuts - för elever med funktionshinder

Särskild skolskjuts är skolresa som anordnas på ett särskilt sätt eller med ett särskilt fordon på grund av att eleven har ett funktionshinder. Särskild skolskjuts kan utföras med personbil, anordnad buss eller allmänna kommunikationer, med eller utan ledsagning.

Publicerad: 2020-02-06

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Relaterad information

Kontakt

Planarkitekt/skolskjuts-samordnare
Ida Bryngelsson
0418-47 50 19
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun