Svalövs kommun

Information om skolresor

Bra att veta inför höstens skolresor


Elever i den kommunala grundskolan

För de elever i skolår F-5 som åkte buss till och från skolan under förra läsåret gäller samma för­utsättningar under läsåret 2016/2017. Dock kan justeringar ha skett i tidtabeller och turer. Aktu­ella tidtabeller hittar du häröppnas i nytt fönster.

Nya F-klasselever som ska åka buss till skolan under läsåret har fått information från respektive skola om vad som gäller.  

De elever som börjar skolår 7 på Linåkerskolan och som ska åka buss till och från skolan får i god tid före skolstarten hemskickat ett informationsbrev med uppgift om vilken hållplats man ska an­vända för resan till skolan. I de fall man ska åka med kollektivtrafiken anges även vilken linje som är aktuell. Grundskolekort hämtas på Linåkerskolan i samband med skolstarten.

Elever i skolår F-6, som ska åka med kollektivtrafiken, i övriga grundskolor i kommunen hämtar sitt grundskolekort på respektive skola i samband med skolstarten.

När man hämtar ut grundskolekortet får man även ett färdbevis. På detta ska man fästa ett pass­foto eller motsvarande. Ta med foto i samband med att du hämtar grundskolekortet.  

Elever som valt Svalövs Montessoriskola

De elever som valt att gå i Svalövs Montessoriskola kan ansöka om ett grundskolekort. Ansökan lämnas direkt till skolan och kortet hämtas på skolan i samband med terminsstarten. Elever på Svalövs Montessoriskola har även möjlighet att åka med de av kommunen upphandlade skolskjutsarna, i likhet med tidigare år, och då krävs inget grundskolekort. Aktuella tidtabeller hittar du häröppnas i nytt fönster.

Elever som valt annan skola utanför kommunen

Elever som valt att gå i någon annan skola utöver de kommunala grundskolorna i Svalövs kommun eller Svalövs Montessoriskola kan ansöka om ett grundskolekort. Det gäller om man valt skola i nå­gon av kranskommunerna, Landskrona, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Klippan, Eslöv samt Kävlinge. Ansökan måste vara kommunen tillhanda minst en vecka före det att kortet avhämtas. Läs anvisningarna på baksidan av blanketten.

Om ansökan om grundskolekort ej beviljas skickar vi hem ett skriftligt beslut om detta.

Om ansökan om grundskolekort beviljas får du däremot inget skriftligt besked om detta.

Grundskolekortet kan du hämta i kommunhuset, Herrevadsgatan 10 i Svalöv, på följande tider:

10 augusti, kl 9-16 (lunchstängt 12-12:45)
11 augusti, kl 9-16 (lunchstängt 12-12:45)
14 augusti, kl 9-16 (lunchstängt 12-12:45)
15 augusti, kl 9-16 (lunchstängt 12-12:45)
16 augusti, kl 9-16 (lunchstängt 12-12:45)
17 augusti, kl 9-16 (lunchstängt 12-12:45)

Kommer ansökan in efter den 10 augusti kan du som regel häm­ta grundskole­kortet en vecka efter det att vi mottagit din ansökan. Efter den 18 augusti ska grundskolekortet i så fall hämtas i kommun­husets reception vardagar mellan kl. 08.00 och 16.30.

Elever med växelvis boende

Elever som har växelvis boende och som är folkbokförda i kommunen kan ansöka om grundsko­le­kort. Förutsättningen är att eleven bor 50 % hos vardera föräldern. Erbjudandet gäller inom kom­munen, men också om den andra föräldern är folkbokförd i någon av kranskommunerna Lands­kro­na, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Klippan, Eslöv samt Kävlinge. Ansökan måste vara kommunen tillhanda minst en vecka före det att kortet avhämtas. Läs anvisningarna på baksidan av blanketten.

Om ansökan om grundskolekort ej beviljas skickar vi hem ett skriftligt beslut om detta.

Om ansökan om grundskolekort beviljas får du däremot inget skriftligt besked om detta.

För elever i den kommunala grundskolan hämtas grundskolekortet på den aktuella skolan. Elever på Svalövs Motessoriskola hämtar sina grundskolekort där.

Publicerad: 2017-12-20

Sidansvarig: Britta Fremling

Relaterade länkar
Kontakt

Vikarierande skolskjutshandläggare

Susanne Ståhl
0418-47 54 80
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun