Svalövs kommun

Fyra introduktionsprogram

Programinriktat val
Syftet är att elever ska antas till ett nationellt program så snart som möjligt. 2019 erbjuder vi detta program endast mot våra yrkesprogram. Utbildningen är sökbar. Godkända betyg i svenska, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Utbildningen riktar sig till de elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram, vilket ska underlätta etablering på arbetsmarknaden. Yrkesintroduktion finns mot bygg- och anläggninsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och naturbruksprogrammet.

Individuellt alternativ
Programmet ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. En intresseanmälan görs till detta program.

Språkintroduktion
Programmet är till för dig som nyligen anlänt till Sverige, med ett annat modersmål än svenska. På språkintroduktionen läser du in grundskolebehörigheten samtidigt som du lär dig svenska för att kunna söka till gymnasieprogrammen. En intresseanmälan görs till detta program.Publicerad: 2019-07-02

Sidansvarig: Claes Johansson

Relaterad information
Kontakt


  Isabella Cavling
  Bitr Rektor
  0418-666 105
  e-post

  Lotta Jansson
  SYV Naturbruk             
  0721-787 106
  e-post

  Marie Eriksson
  SYV Fordon
  0721-787 117
  e-post

 

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun