Svalövs kommun

Särskola - 4 år Naturbruk

Aktuell information för programmet

Skog, Mark och Djur

 

Vi är glada och stolta över våra nya lokaler på Felestad! Den helt nya skolbyggnaden heter Västerhus och där har Skog, Mark och Djur sin hemvist.

 

De ordinarie skoltiderna är:

Måndagar: 10-15.00

Tisdagar: 8.20-15.00

Onsdar: 8.20-15.00

Torsdagar 8.20-15.00

Fredagar 8.20-12.30


APL

I utbildningen ingår det arbetsplatsförlagt lärande, APL, om minst totalt 22 veckor under 4 år. Då är du på en arbetsplats och uppnår där vissa kursmål samtidigt som du lär dig andra färdigheter. Du har APL från och med årskurs 2.


Sjukanmälan ska göras på telefon 0418-666 104


Körkortsteori
Eleverna kan öva på körkortsteori hemifrån genom att logga in på elevcentralen.se. Sluttestet görs på Trafikverket. Inloggningsuppgifterna får du av Anders. Vi uppmuntrar alla elever att spara dessa uppgifter i sin mobiltelefon.

Elevernas film om Svalöfs Gymnasium och naturbruksprogrammet, som nu heter Skog, Mark och Djur.


Här kan du se en film om eleverns APL, yrkespraktik under utbildningen

En intervju under kosläppet.


Publicerad: 2019-01-31

Sidansvarig: Viktoria Lind

Relaterad information

Du söker gymnasiesärskolans naturbruksprogram Skog,Mark och Djur på webben. Vänd dig till din hemkommun och SYV och få ett inloggningsnummer.

Skulle det uppstå problem går det bra att kontakta:
Marie Eriksson
Studie- o yrkesvägledare 0721-787 117

Aktivitetsersättning

Kontakt

Vill du fråga något eller boka ett besök?

Kontakta:

Natalie Ström Arbetslagsledare
0721-787 260
e-post


Marie Eriksson
Studie- o yrkesvägledare 0721-787 117
e-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun