Svalövs kommun

Personal

Internatansvarig

Roger Cavling

Arbetslagsledare

Susanne Björk

Patrik NorénSusanne Björk , Tina Pedersen, Madelaine Andersson, Susanne Rosdahl, Mohamed Abo-Sharkh

Samtliga arbetar 14:00-00:30 som stöd i boendet under måndag till torsdag. De finns ute på internaten för att hjälpa till, prata, lyssna, stötta och styra upp vid behov.


Johan Wittboldt, Jonas Wicander arbetar nattetid och finns till för eleverna om någonting skulle hända.

Vaktmästeri och underhållspersonal rör sig på boende dagtid och hjälper till att hålla ordning och ser till att vi har det bra. Skolsköterska och kurator finns tillgängliga vid behov.

Publicerad: 2019-03-26

Sidansvarig: Viktoria Lind

Kontakt

Internatansvarig           Roger Cavling
0418-666 200

Internatets postadress:

Box 113 268 22 Svalöv

Kontakt

Ansvarsområde Internatet

Arbetslagsledare:
Susanne Björk
0721-787 120

Personalens arbetstider:

Mån-tors kl.14.00-00.30

Susanne R  
0721-787 122

Patrik
0721-787 124

Susanne B
0721-787 120

Tina
0721-787 121

Mohamed 
0721-787 126

Madelaine
0721-787 125

Nattpersonal:

Jonas och Johan
0721-787 123
Mån-fre kl. 00.00-08.30

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun