Svalövs kommun

Totalt besöksförbud på kommunens boenden

För att värna om hälsan om våra boenden så vill uppmärksamma alla att det råder totalt besöksförbud på äldreboenden, LSS-boenden och inom socialpsykiatrin. Inga undantag medges!

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

Med anledning av coronaviruset och Covid-19 infördes den 16 mars besöksförbud på kommunens boenden. Vi vill åter uppmärksamma alla på att det nu råder totalt besöksförbud. Inga undantag medges!

För att värna om hälsan på de som bor på våra boenden har vi infört besöksförbud. De äldreboenden som berörs är Solgården i Svalövs tätort, Åsgården i Kågeröd och på Ängslyckan i Teckomatorp.

De äldreboenden som berörs är Solgården i Svalövs tätort, Åsgården i Kågeröd och på Ängslyckan i Teckomatorp.

Tack för att ni visar hänsyn och respekt!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun