Svalövs kommun

Nu inleds etapp 2 av Herrevadsgatans uppfräschning

Med start vecka 32 påbörjas etapp 2 av gågatans uppfräschning i Svalövs centrum. Arbetet handlar då om att byta beläggning, ny belysning samt nya sittplatser.

Skriv alternativtext här...

Herrevadsgatan i Svalöv

Under våren och försommaren har arbete pågått med att byta ut de gamla buskarna i planteringsytorna mot perenner för att skapa en trygg och vacker utemiljö längs gågatan.

Med start vecka 32 kommer upprustningsarbetet att fortsätta. I arbetet som ska utföras ingår att byta ut den dåliga plattbeläggningen på Herrevadsgatans gågata. I samband med att beläggningen byts ut kommer även belysningen att förbättras.

De gamla cykelställen och bänkarna utmed denna del av gågatan kommer att tas bort och nya bänkar kommer att placeras ut för att skapa nya sittplatser.

Arbetet startar vecka 32 och omfattar Herrevadsgatan mellan Realskolegatan och Centralgatan. Det beräknas pågå fram till och med vecka 39.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun