Svalövs kommun

Svalövs kommuns folkbibliotek håller stängt fram till nyår

För att hjälpa till att dämpa den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället väljer Svalövs kommun att hålla kommunens folkbibliotek stängda fram till och med nyår.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

På grund av den pågående pandemin har Svalövs kommun under 2020 vidtagit en rad åtgärder för att begränsa risken för smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter. Detta gäller även biblioteken. Men under hösten har smittspridningen i samhället åter ökat. Myndigheterna avråder därför allmänheten från att besöka offentliga lokaler, såsom bibliotek.

Det betyder att folkbiblioteken i rådande situation varken kan eller ska fungera som mötesplatser. Konsekvensen av detta är att kommunen inte kan erbjuda allmän tillgång till bibliotekslokalerna. Därför har bildningsnämndens ordförande Kim Hellström (SD) tagit beslut om att:

  • Folkbibliotekens lokaler ska hållas stängda för besök under perioden 27 november till den 31 december.
  • Begränsad tillgång genom bokade besök av enskilda tillåts, under förutsättning att det endast gäller en besökare åt gången. Undantaget gäller endast nödvändiga ärenden som inte kan lösas på annat sätt.

Skolbiblioteken omfattas inte av beslutet ovan.

Neddragningen av service kan drabba folkbibliotekens prioriterade målgrupper särskilt hårt. Därför kommer biblioteken att kompensera med olika aktiviteter, bland annat för att fortsätta stimulera läsningen hos barn och unga.

- Det är lokalerna vi stänger för allmänheten men folkbiblioteken som funktion ska verka även under stängningsperioden. Fram till nyår kommer vi att erbjuda take-away av böcker och andra media. Även hemleverans i viss utsträckning och olika former av bokpaket för alla åldrar är aktuellt, säger kulturchef Elisabet Viktorsson.

Gå gärna in på bibliotekens sidor på www.svalov.selänk till annan webbplats och på www.bibliotekfh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på sociala medierlänk till annan webbplats för att veta mer.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun