Svalövs kommun

Nyhetsarkivet Covid-19

Här kan du läsa de nyheter som relaterar till coronapandemin.

Nyheter från vald månad


 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Frånvaroanmälda elever på Linåkerskolan erbjuds distansundervisning


  Med anledning av pågående smittspridning av coronaviruset Covid-19 så har den senaste tiden många elever varit frånvarande från skolan. Trots detta såg verksamheten att elevnärvaron ökade något igen, dock är frånvaron dubbel jämfört med en ”vanlig” vecka.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Utbildningsverksamheten följer händelseutvecklingen och arbetar proaktivt


  Bildningsnämnden och utbildningssektorn följer utvecklingen noga och försöker hela tiden arbeta proaktivt genom att tolka de signaler som de får så att utbildningsverksamheten kan vara så förberedda som möjligt på en förändring av nu rådande läge gällande spridningen av coronaviruset Covid-19.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information till Svalövs kommuns företagare med anledning av coronaviruset/covid-19


  Näringslivsenheten i Svalövs kommun arbetar vidare med full kraft för att stötta vårt näringsliv och våra företagare på bästa möjliga sätt i den svåra situation vi befinner oss i.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Förskolor och skolor hålls fortsatt igång i Svalövs kommun


  Regeringen har av riksdagen givits möjlighet att stänga förskolor och skolor men i nuläget betonar regeringen att detta i nuläget inte är aktuellt. Utifrån detta kommer Svalövs kommun att fortsatt bedriva förskole- och grundskoleverksamhet.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Utökat telefonstöd till anhöriga


  Coronaviruset har förändrat mycket i vår vardag och det påverkar oss alla. Du som anhörig ställs inför nya frågor och situationer. Med anledning av detta finns det nu möjlighet att ringa kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd .

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Undervisning på distans för elever som går på kommunens gymnasieutbildningar


  Bildningsnämnden i Svalövs kommun väljer att tillfälligt låta elever på Svalöfs gymnasium och de kommunala vuxenutbildningarna studera hemifrån. Beslutet är ett led i arbetet att minska smittspridningen av Covid-19

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Kommunens skolor håller fortsatt öppet


  Utbildningssektorn har tidigare informerat om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är ett förhållningssätt som vi står fast vid. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som besitter den mest lämpliga kompetensen när det gäller att bedöma hur händelseutvecklingen påverkar samhället.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Det florerar rykte om coronavirus på Familjecentralen Guldkornet


  Det florerar rykte om förekomst av Cornaviruset, Covid-19, på familjecentralen Guldkornet. Detta kan kommunen med bestämdhet dementera.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Besöksförbud på kommunens boenden!


  På våra äldreboenden, LLS-boenden och inom socialpsykiatrin har det införts besöksförbud. Här vistas personer som är känsliga för infektioner.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Utbildningsektorn förbereder sig på nya direktiv från regeringen


  Onsdagen den 18 mars gav riksdagen mandat åt regeringen att stänga förskolor och grundskolor från och med måndagen 23 mars. Det är ännu oklart om regeringen kommer att utnyttja detta mandat och i så fall när det sker.

  Läs merPublicerad: 2020-12-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun