Svalövs kommun

Nyhetsarkivet Covid-19

Här kan du läsa de nyheter som relaterar till coronapandemin.

Nyheter från vald månad


 • Foto på personal i skyddsutrustning.

  Skyddsutrustning samt testning av egen personal


  Läget när det gäller skyddsutrustning i vården har förbättrats med de leveranser som kom föregående vecka till kommunen. Skyddsutrustning finns nu på samtliga enheter i hemvården, särskilda boenden och LSS.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Vårt äldreboende är nu smittfritt


  Den brukaren på ett av kommunens äldreboende som insjuknade i covid-19 har nu friskförklarats.

  Läs mer
 • Foto från ett ordinarie fullmäktigemöte.

  Överens om att färre ledamöter deltar vid politiska sammanträden


  Med anledning av rådande coronapandemi har gruppledarna för de politiska partierna kommit överens om att minska på antalet ledamöter som deltar på sammanträden.

  Läs mer
 • Svalvös kommuns grafiska element "Boet".

  Information gällande skolavslutning i Svalövs kommun


  Kommunens utbildningschef och skolledning har under en längre tid diskuterat och övervägt olika lösningar när det gäller skolavslutningar. Studentavslutning för gymnasiet kommer att genomföras men under andra former. När det gäller grundskolans traditionella skolavslutning så ställs den in.

  Läs mer
 • Foto på en kasse med livsmedelsvaror.

  Hjälp med inköp och hemleverans av livsmedel till 70-plussare


  Beslut har fattats av vård- och omsorgsnämndens ordförande, Angelie Fröjd, att kommuninvånare som är 70 år eller äldre ska kunna ansöka om hjälp med inköp och hemleverans av livsmedel.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Smittad brukare på ett av kommunens äldreboende


  Efter att prover tagits under påskhelgen har det kunnat konstateras att en brukare som bor på ett äldreboende i kommunen testats positivt för Covid-19.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Ökad ensamhet bland seniorer i coronatider


  Kommunen öppnar en ny stödlinje för dig som känner dig ensam eller orolig.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Information från utbildningschefen om läget inom skolverksamheten


  Lika lite som tidigare är det inte någon som sitter inne med facit kring vad som är bäst att göra i den här situationen. Bildningsnämnden och utbildningssektorn håller fast vid linjen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Totalt besöksförbud på kommunens boenden


  För att värna om hälsan om våra boenden så vill uppmärksamma alla att det råder totalt besöksförbud på äldreboenden, LSS-boenden och inom socialpsykiatrin. Inga undantag medges!

  Läs mer
 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Svalövs kommun arbetar för att stötta det lokala näringslivet


  Just nu påverkar coronaviruset Covid-19 näringslivet påtagligt och ett flertal branscher går nu igenom ett stålbad. I denna svåra situation vill Svalövs kommun vara med och stötta det lokala näringslivet i största möjliga mån.

  Läs mer
 • Bild på olika livsmedel.

  Nya rutiner vid bufféservering i kommunens skolor med anledning av coronasmittan


  Svalövs kommun fortsätter med bufféservering i skolor och förskolor, dock med skärpta rutiner enligt Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets direktiv.

  Läs merPublicerad: 2020-12-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun