Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad


 • Foto på byggritningar.

  Åter full bemanning på bygglovsenheten


  Med anledning av sjukdom inom personalen har kommunens bygglovsenhets handläggningstider och svarstider de senaste veckorna varit längre än normalt. Men nu är, till vår stora glädje, personalen åter friska och tillbaka i arbete.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Bra uppslutning när det var dags för LSS personal att vaccinera sig


  I går var det dags för personalen inom LSS att vaccinera sig mot covid-19. Monica Ingves, verksamhetschef inom LSS, ville gärna uppmärksamma tillfället på ett positivt och smittsäkert sätt.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Nordvästra Skåne först att prova danskt skilsmässokoncept


  Den digitala tjänsten visade sig så framgångsrik i Danmark att den under en tid blev lag. Nu har nordvästra Skåne blivit först i Sverige med att lansera stödverktyget för barns och föräldrars välbefinnande vid en skilsmässa/separation. Från den 25 januari finns tjänsten tillgänglig för alla invånare i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Nya direktiv gällande kommunens idrottshallar


  Från och med idag, 25 januari, kommer idrottshallarna öppnas upp för ungdomsträning.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Helgmat för seniorer


  Prova på Måltidsservice nya erbjudande, ”Helgkassen för seniorer”!

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Bostadstillägg för pensionärer


  Många pensionärer går idag miste om sitt bostadstillägg för att de inte känner till möjligheten att söka, medan andra som söker bostadstillägg inte är berättigade till det.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Successiv återgång till närundervisning på högstadiet och gymnasiet


  Utifrån rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare fattar Svalövs kommun beslut om en successiv återgång till närundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, "Villa Söderåsen" är ute på samråd


  Förslag till detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, ”Villa Söderåsen” i Röstånga samhälle finns tillgängligt för samråd från den 24 januari till den 14 februari 2021.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Nationella restriktioner och rekommendationer förlängs


  Regeringen meddelade vid dagens presskonferens att de nuvarande nationella restriktionerna och rekommendationerna för att minimera smittspridningen av covid19 förlängs men även ändras.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund, som kan beröra Svalövs kommun


  Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Granskning av ny översiktsplan


  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2020 att ställa ut förslag till kommunövergripande översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning.

  Läs mer
 • Brukare Ella får första dosen vaccin av sjuksköterska Jannie

  Ängslyckans äldreboende är först ut med vaccination mot covid-19


  Först ut att vaccineras är den prioriterade gruppen brukare och personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Det är Region Skåne som har huvudansvaret för vaccinationen men för den första prioriterade gruppen hjälper kommunen till att utföra själva vaccinationen.

  Läs mer
 • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Ytterligare förlängning av besöksförbudet på särskilda boenden


  Efter en ny ansökan hos Folkhälsomyndigheten förlängs besöksförbudet på Svalövs kommuns äldreboenden, LSS-boenden och besök inom socialpsykiatrin.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information till företagare angående pandemilagen och handelsplatser


  För att ytterligare begränsa smittspridningen av Covid-19 börjar en tillfällig pandemilag att gälla den 10 januari 2021. Lagen kan påverka dig som är handlare på flera sätt.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Reviderat beslut gällande uppstarten av vårterminen 2021 för högstadiet


  Svalövs kommun reviderar sitt tidigare beslut om att gå över till distans- eller fjärrundervisning för en tredjedel av eleverna på högstadiet. Istället går vi över till distans- eller fjärrundervisning för alla högstadieelever redan från och med 12 januari.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Aktuellt läge avseende covid-19 inom vård och omsorg i Svalövs kommun


  Smittspridningen av covid-19 har ökat i samhället och Skåne är inget undantag. I Svalövs kommun har vi tagit smittan på allvar från början och bland annat haft besöksförbud på våra särskilda boenden.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Stödlinjen för seniorer och anhöriga - vi finns här för dig!


  Är du senior och känner dig ensam eller orolig under pandemin? Eller är du anhörig till någon som du inte kan hälsa på? Känner du oro för att din närstående inte mår bra?

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Information från Skånetrafiken


  Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken från och med den 7 januari 2021.

  Läs merPublicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun