Svalövs kommun

Nyhetsarkivet

Här kan du läsa de nyheter som publicerats tidigare under året.

Nyheter från vald månad


 • Agneta Sörensson, ordförande i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling, och vice ordförande Katarina Lundgren startar den termiska anläggningen.

  Start för termisk in situ-behandling


  Nu tar saneringen av det södra före detta BT Kemi-området nästa stora steg när den termiska behandlingsanläggningen slås på.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, "Villa Söderåsens" är ute på granskning


  Förslag till detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140, ”Villa Söderåsen” i Röstånga finns tillgängligt för granskning under perioden 2021 04 16 – 2021 05 09.

  Läs mer
 • Bild på ungdomar.

  UngDrive 2021 - vill du vara din egen chef i sommar?


  Ta chansen att starta ditt eget sommarföretag! Ansök själv eller med en kompis.

  Läs mer
 • Det aktuella planområdet är rödmarkerat på kartan.

  Detaljplan för del av Torrlösa 24:35 är ute på samråd


  Förslag till detaljplan för del av Torrlösa 24:35, Svalöv, Svalövs kommun finns tillgängligt för samråd från den 8 april till den 7 maj 2021.

  Läs mer
 • Gatvy längsmed Svalegatan i Svalövs tätort.

  Arbeten i anslutning till nya stationsområdet i Svalöv


  I december börjar Pågatågen rulla på Söderåsbanan och fram till nu har det mest varit Trafikverkets entreprenörer som utfört arbeten vid Stationsområdet. Men nu i veckan drar kommunens entreprenör igång den första av totalt sex arbetsetapper i anslutning till stationen på Svalegatan.

  Läs mer
 • Skriv alternativtext här...

  Kommunens idrottshallar och aktivitetshus hålls fortsatt stängda


  Föreningar som bedriver ungdomsträning kan dock hålla träning i idrottshallar men måste då uppfylla vissa krav.

  Läs merPublicerad: 2021-01-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun