Svalövs kommun

Granskning Renhållningsordning

Testbild

Förslag till ny renhållningsordning

LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, har tillsammans med Landskrona stad och Svalövs kommun tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för båda kommunerna. Förslaget finns nu tillgängligt för granskning under perioden den 31 mars 2021 till den 30 april 2021.

Renhållningsordningen består av en för de båda kommunerna gemensam avfallsplan med tillhörande bilagor, och renhållningsföreskrifter för Landskrona stad samt för Svalövs kommun.

Syftet med avfallsplanen är att visa vilka ambitioner Landskrona stad och Svalövs kommun har för att förebygga uppkomsten av avfall och att när avfall ändå uppstår omhänderta det långsiktigt hållbart. Renhållningsföreskrifterna i sin tur reglerar förhållandet mellan kommunerna och invånarna rörande avfallshanteringen.

Vid lämnande av synpunkter på förslaget rekommenderas att fokus läggs på avfallsplanens huvuddokument och tillhörande bilaga 1, där åtgärdsplanen återfinns.

Synpunkter skickas till plan@svalov.se senast 30 april 2021.

Synpunkter kan också postas till:
Svalövs kommun - Planavdelningen
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv

Publicerad: 2021-03-30

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Vid frågor angående renhållningsordningen,
kontakta LSR

Astrid Görtz
0418-45 01 09
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun