Svalövs kommun

Anmälan eldstad

Bild på ett par framför en kamin.

Eldstad, kamin, skorsten

Vid installation eller väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till myndighetsnämnden.

I vissa fall kan det även innebära att du behöver söka bygglov för din installation eller ändring t ex om skortenen placeras utvändigt på fasaden.

Vad ska en anmälan eldstad/kamin innehålla:

1. Ansökan Anmälan eldstad. Information om vilken typ av
eldstad/kamin det gäller.

2. Planritning skala 1:100, där ni visar var i huset eldstaden
ska placeras.

3. Situationsplan 1:400 eller 1:500. Om ni har flera byggnader
på tomten ska det markeras ut vilken byggnad det gäller.

4. Sektion 1:100, som visar höjd skorsten från nock samt
från takfall.

5. Prestandadeklaration för vald eldstad/kamin. 

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun