Svalövs kommun

Energi- och klimatrådgivning

Via Söderåsens Miljöförbund erbjuder Svalövs kommun opartisk rådgivning som rör energi, klimat och transportfrågor. Rådgivningen är kostnadsfri.

Verksamheten vänder sig till allmänheten, företag och organisationer. Syftet är att minska energianvändningen och dess påverkan på klimatet.

Vi hjälper dig gärna med information kring:

  • solenergi
  • uppvärmning, isolering och fönster
  • energispartips och energieffektivisering
  • belysning
  • ventilation
  • aktuella bidrag
  • bygga nytt eller renovera
  • energipriser
  • företag och transporter

Energistrategi
I Svalövs kommuns energistrategi presenteras mål och åtgärder för minskning av växthusgaser inom kommunorganisationen och kommunen som geografiskt område.

Publicerad: 2019-10-23

Sidansvarig: Charlotte Lundberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun