Svalövs kommun

Gator och trafik

Nya Bantorget i Teckomatorp

Väghållare

Väghållare är den som bär ansvaret för vägens drift och underhåll, t.ex. beläggningsarbeten, förstärkningsåtgärder, gatusopning och snöröjning. Gatusopning utförs normalt 1 gång/år under senvåren. Dock ansvarar fastighetsägare för såväl renhållning som snöröjning utanför den egna fastigheten.

1. Kommunen är väghållare - inom tättbebyggt område, med undantag av genomfartsvägarna.

2. Trafikverket är väghållare - för det statliga vägnätet, vilket inkluderar genomfartsvägarna inom tättbebyggt område ovan

3. Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållare för dessa vägar är markägare, vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar etc. En del enskilda vägar erhåller statsbidrag.

Låt det grönska - men inte utanför din tomt

Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att fastighetens vegetation inte skymmer sikten för trafikanterna.
• Gång- och cykelbanor ska ha en fri höjd upp till 2,5 m där ingen vegetation får förekomma.
• Gator (körbana) ska ha en fri höjd upp till 4,5 m där ingen vegetation får förekomma.
• Skyltar och belysning får inte skymmas av växtlighet.

Klipp häcken - du kan rädda liv! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad säger lagen?
Plan och bygglagen (8kap, 15§) - En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

För mer information angående växtlighet och nedskräpning, se Svalövs författningssamling här Öppnas i nytt fönster..

Har du felanmälningar som gäller Gata och Park kan du lämna dessa här.

Parkeringar

I Svalövs kommun finns inga avgiftsbelagda parkeringar.

Grävningsansökan

Grävanmälan ska göras vid grävning i gatu- och parkmark för att erhålla grävtillstånd. Läs mer här! Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2021-01-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Gator och vägar, enskilda vägar, trafikärenden
Vardagar kl 10.00-12.00
0418-47 51 23

Parkeringstillstånd
0418-47 50 00 (växel)

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun