Svalövs kommun

Kågeröd

I Kågeröd finns tillgänglig detaljplanerad mark för industri i nordvästra delen av samhället. Marken ligger i anslutning till ett antal andra företag utmed väg 109.

Området som finns till försäljning är cirka 29 000 kvm stort, varav den byggbara ytan uppgår till ca 11 400 kvm. Marken är utarrenderad som åkermark och tillträde till marken kan erhållas tidigast till den 14 mars 2014. Priset uppgår till 70 kr/kvm.

För området gäller detaljplan 1130, se spalten till höger.


Publicerad: 2019-06-17

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Gällande detaljplan

Detaljplan 1130 - plankartaPDF (pdf, 24.9 MB)

Detaljplan 1130 - planbeskrPDF (pdf, 481.6 kB).

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun