Svalövs kommun

Röstånga

I Röstånga finns ca 25 000 kvm mark som kan användas för industri, handel och kontor.

För den södra delen av området gäller detaljplan 1110. Denna del av området får användas som småindustri. För norra delen av området gäller stadsplan 1035. Denna del av området får användas för kontor och handel. Båda planerna finns i spalten till höger.

Publicerad: 2019-06-17

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Detaljplan 1110 - PlankartaPDF (pdf, 19.2 MB)

Detaljplan 1110 - Planbes.PDF (pdf, 316.1 kB)

Stadsplan 1035 - PlankartaPDF (pdf, 44.8 MB)

Stadsplan 1035 - Planbes.PDF (pdf, 930.9 kB)

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun