Svalövs kommun

Svalöv

I Svalöv finns tillgänglig mark för handel och kontor vid Svalövssjön.

Svalövssjön

Norra Svalöv 16:87

Fastigheten är 270 kvm och får användas för centrum, handel och kontor. Gällande detaljplan för fastigheten är detaljplan 1147, se spalten till höger.

Norra Svalöv 16:95

Fastigheten är 478 kvm och får användas för handel och kontor. Gällande detaljplan för fastigheten är detaljplan 1147, se spalten till höger.

Publicerad: 2019-06-17

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Detaljplan 1147 - PlankartaPDF (pdf, 478.7 kB)

Detaljplan 1147 - Planbes.PDF (pdf, 19.8 kB)


Kontakt

Plan- och expoateringschef
Elin Persson
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun