Svalövs kommun

Egenkontroller

Måltidsservice arbetar systematiskt med egenkontroll och livsmedelssäkerhet ute i vår verksamhet. Vi får besök av Söderåsens Miljöförbund varje år genom tillsyn och kontroll av våra kök. Dessa besök leder till handlingsplaner med åtgärder som vi följer upp.

Högsta bedömningen som ett kök kan ha!

Puplicerad: 2017-05-16

Vid Söderåsens Miljöförbunds kontrollinspektion av köket i Heleneborgshallen den 28 mars tilldelades köket en "Risk- och erfarenhetsklass 3A". Detta är den högsta och bästa bedömningen ett kök kan få.

Med anledning av tillsyn och kontroll av Billeshögsskolans kök

Publicerad: 2017-04-03

Vid senaste inspektionen av köket på Billeshögsskolan i Billeberga har det uppmärksammats att köket är i stort behov av åtgärder gällande rengöring av ytor, kylar och frys. Det har även tidigare konstaterats brister i Lokalens underhåll.

Vid provtagning av köksutrustning med hjälp av tryckplattor för att påvisa förekomst av entereobacteriaceae och e-coli har samtliga prover varit godkända.

Måltidsservice ser allvarligt på resultatet av inspektionen och har flera åtgärder som nu omgående genomförs. I verksamhetens handlingsplan gällande köket så kommer lokal, inredning och utrustning att ses över och bytas samt renoveras där behov finns. Detta kommer att ske under sommaren 2017 när skolan är stängd.

Då belastningen på köket har ökat kommer det även att genomföras ändrade rutiner så att antalet storstädningar, vid sidan om daglig städning, utökas under året. Man kommer också att se över flödesscheman vid beredning av specialkost.

Måltidsservice arbetar systematiskt med egenkontroll och livsmedelssäkerhet ute i vår verksamhet. Verksamheten får besök av Söderåsens Miljöförbund varje år genom tillsyn och kontroll av köken. Dessa besök leder sedan till handlingsplaner med åtgärder som följs upp.

Publicerad: 2017-05-16

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Kostchef
Ida Thrane
Tel: 0418-47 51 09
Mobil: 0709-47 51 09
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun