Svalövs kommun

Mat inom Äldreomsorgen

Aromatisk ånga stiger från två kastruller.

Visste du att...
om du är 65 år och bor i Svalövs kommun så är du välkommen att köpa och äta lunch i våra fina matsalar som är öppna 365 dagar om året!

Solgården, Åsgården & Ängslyckan Öppetider 12:00 -13:00 dagligen Pris: 64 kr och 77 kr inkl dessert.

Måltidsservice ansvarar för tillagning av mat och måltider till gäster och brukare inom särskilt boende, ordinärt boende, gruppboende samt gäster 65+ som besöker någon av restaurangerna i våra äldreboende Solgården, Åsgården och Ängslyckan.

Mål

Alla ska serveras god, vällagad mat och näringsriktig mat anpassad efter de boendes behov. Måltiden ska stimulera, så att felnäring undviks.

Näringsrekommendationer

Våra måltider planeras och tillagas utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer gällande riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. Till hjälp har vi kostdataprogrammet "Mashie".

Matsedel

I Svalövs kommun har vi en särskild matsedel till äldreomsorgen där måltiderna planeras enligt Livsmedelsverkets, ”Svenska näringsrekommendationer,SNR”.  I vår lunchmatsedel finns alltid ett alternativ att välja på, förutom på lördag, söndag samt helgdagar. För att bättre möta de boende på våra äldreboende Solgården, Åsgården och Ängslyckan så har vi separata kvällsmatsedlar för de olika husen.

Tillagning

Inom äldreomsorgen ansvarar köken för tillagning av lunch, efterrätt och kvällsmat. Vi strävar efter att laga mat från grunden samt utifrån matråd och önskemål.

Våra måltider

Måltiderna fördelas så att nattfastan inte ska överstiga elva timmar till våra olika boenden.

Frukost och mellanmål

Dessa tillagas direkt på äldreboendets avdelning av vårdperson samt i våra tre tillagningskök med viss tillagning.

Lunch och middag

Dessa tillagas och serveras i våra tre tillagningskök på Solgården, Ängslyckan och Åsgården. Maten är varierad och med hänsyn till årstid och med önskemål med betoning på svensk husmanskost.

Det ska vi fira

Högtider och bemärkelsedagar är extra viktiga dagar där vi lagar mat enligt boendegästens önskemål och aktuell högtid.

Konsistensanpassad kost

Matglädje är lika viktig för alla – oavsett matens konsistens. Utseende, lukt och smak betyder mycket för vår upplevelse vid en måltid. Vid sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har alla rätt att serveras mat som är lätt att tugga och svälja och inte minst smaka bra. Vi arbetar för att utbilda vår personal inom kök samt kostansvariga kring tugg- och sväljsvårigheter.

Specialkost för äldre

I Svalövs kommun erbjuds individanpassad mat och måltider som motsvarar gällande riktlinjer utifrån svenska näringsrekommendationer (SNR). Bedömning av kost och insatser ska göras när den äldre skrivs in i någon form av boende och där bedömning utförs av sjuksköterska, dietist eller läkare och som sedan ligger till grund för den enskildes mat och måltider.

Matråd

Det är viktigt för oss att lyssna och ta till vara på de synpunkter och önskemål som finns kring maten som finns hos våra äldre. På varje äldreboende finns matråd med representanter för de boende, anhöriga samt vård – och måltidspersonal. Matråden är ett viktigt forum för att utveckla och förbättra maten och vara lyhörda för de äldres behov och önskemål.

Livsmedelshygien
Mat och måltider omfattas av en rad olika lagar och regler. I Svalövs kommun är samtliga köksanställda utbildade i egenkontroll (HACCP) och livsmedelssäkerhet. Vi följer gällande lagstiftning, bestämmelser och riktlinjer.

Utvärdering

Som ett led i att ständigt utveckla och förbättra mat och måltider till våra gäster inom Svalövs kommun så har vi tagit fram en gästenkät med frågor som berör mat, måltiden, kvalitet och service. Dessa utförs 1 gång per år och ligger till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Publicerad: 2021-10-11

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun