Svalövs kommun

Natur och miljö

Körsbärsgången i Svalöv

Miljösamarbete


Söderåsens miljöförbund är en organisation som ansvarar för tillsyn enligt främst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det är kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga, som gått samman och bildat Söderåsens miljöförbund.

Kontakta Söderåsens miljöförbund när du behöver hjälp med frågor som rör miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn.

Djurskydd


Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn och efterlevnaden av djurskyddslagen. Anmälningar gällande djur som far illa ska därför göras till Länsstyrelsen i Skåne. Tillsyn av tamdjur sköts också av länsstyrelsen.
Publicerad: 2020-07-10

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun