Svalövs kommun

Fördjupad översiktsplan för Söderåsen

Vy över Odensjön.

Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorps kommuner har tillsammans antagit en fördjupad översiktsplan för Söderåsen.

I denna plan har kommunerna med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn angivit en vision för Söderåsens utveckling. Planen innehåller också konkreta förslag till hur visionen är tänkt att förverkligas.

Som till exempel:
- Att skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla unika naturtyper och ett varierat landskap.
- Att genom god planering skapa förutsättningar för turism och ett ökat friluftsliv på Söderåsen.
- Att skapa förutsättningar för människor att bo och verka på åsen.

Som ett led i översiktsplanearbetet har boende och markägare varit delaktiga i arbetet med planen. Brukargruppernas arbete finns redovisat som en bilaga i översiktsplanen och utgör ett viktigt underlag för översiktsplanearbetet.

Under relaterad information till höger hittar du de olika avsnitten som ingår i planen.

Publicerad: 2020-09-01

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun