Svalövs kommun

Översiktsplan för Svalövs kommun

 

Gällande översiktsplan för Svalövs kommun
Svalövs gällande översiktsplan antogs 2007 och beskriver övergripande och kortfattat kommunens ställningstaganden och strategier för utveckling.

Nytt förslag till översiktsplan för Svalövs kommun
Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades under 2012 och en samrådshandling var ute på samråd under vintern 2014-2015.

Under 2020 har samrådsförslaget bearbetats till ett granskningsförslag som varit ute på granskning 15 januari - 15 mars 2021. I dagsläget bearbetas översiktsplanen utifrån inkomna synpunkter vid granskningen.

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagande kommer översiktsplanen även finnas tillgänglig digitalt som storymap via hemsidan.

Granskningshandlingar finns tillgängliga i list till höger.


Översiktsplan omslag
Publicerad: 2021-03-31

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun